V.F. Lapshin | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta