O.V. Inozemtseva | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta