E.A. Chaus | Vestnik Rossijskogo novogo universiteta